temperatuuri testimiskamber

Luku elu testimise masin

Kõvaduse tester

Elektrostaatilise lahenduse generaator

Ruutprojektor

Lasermasin

Soola pihusti tester

Lukuelu tester

Ettevõtte keskkond